Näitä minulle tärkeitä asioita haluan edistää:

Onnellisuus

Kasvatetaan onnellisten joukkoa! Tehdään Jyväskylästä kaupunki, jossa ihmiset ovat terveitä ja onnellisia. Onko elämässä mitään tärkeämpää? Annetaan ihmisille aikaa tehdä asioita, joista he todella pitävät. Aikaa perheelle, ystäville ja harrastuksille. Aikaa elämälle. Lisätään vapaa-ajan määrää ja panostetaan itseemme. Tehdään rohkeita päätöksiä. Siirrytään perustuloon, tehdään kuuden tunnin työpäivää ja ollaan tyytyväisempiä elämään. Panostetaan sosiaali- ja terveyspalveluissa ennaltaehkäisyyn. Mielenterveydestä pidettävä huolta. Otetaan vastuuta omasta asuinympäristöstä, lisätään yhteisöllisyyttä, välittämistä.

Koulutus

Panostetaan lapsiin ja nuoriin. Ollaan lasten elämässä läsnä, taataan kiireetön päivähoito, laadukas koulutus, turvallinen puhdas ympäristö ja kannustava ilmapiiri. Satsataan osaamiseen. Katsotaan rohkeammin tulevaisuuteen. Koulutuksesta leikkaaminen on lyhytnäköistä politiikkaa. Oppilaitoksille enemmän resursseja. Luokkakokoja pienennettävä, opettajille työrauha, oppilaille mahdollisuus oppia. Suomen pysyttävä korkeasti koulutettuna huippuosaamisen maana.

Työllisyys

Jokaisen on voitava hankkia toimeentulonsa omalla työllään. Työttömyysturvajärjestelmä vaatii remontin, siirrytään perustuloon. Poistetaan päivähoitomaksut. Syrjäytyneisyyden ehkäisyys panostettava. Tutkimukseen, innovaatioihin ja uusien tuotteiden markkinointiin lisäresursseja. Kaikille kuntalaisille avoimia ideapajoja. Tehdään Suomesta vihreän talouden mahtimaa. Täystyöllisyys tavoitteeksi, kuuden tunnin työpäivät. Tuetaan pk-yrityksiä, jotka parhaita työllistäjiä. Lisätään resursseja parempaan kouluruokaan. Tuetaan samalla lähiruokaa, paikallisia yrittäjiä ja työllisyyttä.

Luonto

Jos haluamme ihmisten elävän maapallolla, ympäristön ja ilmaston tuhoaminen on lopettava nyt. Tarvittava tekniikka on jo olemassa. Puhdas ympäristö on arvokkainta omaisuuttamme. Elinehto. Luontoalueita on vaalittava myös kaupungissa. Kaikessa päätöksenteossa otettava huomioon ympäristövaikutukset. Luonto on jo antanut tarpeeksi periksi, kantokyvyn rajat on ylitetty. Lapset on vietävä luontoon. Näytetään luonnon kauneus, opetetaan arvostusta. Ympäristötietoisuutta lisättävä. Metsät ja vesistöt säilytettävä puhtaina.

Tehdään Jyväskylästä maailman mukavin kaupunki!

Mikä sai minut mukaan politiikkaan?

Tuleville sukupolville on jätettävä elinkelpoinen maapallo. Nyt on aika toimia!

Lapset tarvitsevat puolustajansa. Heidän hyvinvointinsa ratkaisee meidän kaikkien tulevan hyvinvoinnin!

Elämä ei ole odottamista ja haaveilemista. Jos jotain aikoo tehdä... Se on tehtävä nyt!

#Onnellistenpuolesta

Vähennetään vastakkainasettelua. Luodaan onnellisempi tulevaisuus! Asenne ratkaisee. Pystymme siihen! Kaikki yhdessä! <3

#Lastenpuolesta

Tehdään Jyväskylästä maailman lapsiystävällisin kaupunki. Lapsiperheitä, vetovoimaa, kasvua ja hyvinvointia! Lapsiin panostaminen on investointi, joka maksaa itsensä takaisin. Varmasti!

Levitetään hyvää oloa!